Nie sme len výrobcom kotlov na drevo a peletky....

Spoločnosť Arca S.r.L. patrí medzi vedúcich Európskych lídrov vo výrobe kotlov na biomasu s dlhoročnými skúsenosťami. So 174 modelmi kotlov v ponuke vieme uspokojiť akékoľvek požiadavky zo strany zákazníka. V našej ponuke nájdete modely, ktoré spaľujú rôzne druhy palív ako napríklad drevo, peletky, kukuricu, vykurovacie oleje, orechové škrupiny a ich nespočetné vzájomné kombinácie.

Už viac ako 25 rokov sme prvým inovátorom technológii v tomto sektore.

V roku 1993 bol našou spoločnosťou predstavený na Taliansky trh prvý kotol na drevo so splyňovaním. Oproti druhým konkurentom sme boli viac ako 5 rokov v predstihu s technológiami.

V roku 1995 bol uvedený na trh prvý kotol s modulovateľným splyňovaním.

V roku 1999 prišiel na trh kotol z nehrdzavejúcej ocele INOX.

V roku 2001 sme začali s výrobou kotlov na granulované palivá (kukurica, škrupiny z orechov, peletky atď...)

V roku 2002 bol patentovaný pre našu výrobu horák na spaľovanie granulovaných palív z biomasy pre plne automatické kotle.

V roku 2009 bol našou spoločnosťou vyvinutý kotol LPA, prvý kotol so spaľovaním na drevo/peletky s automatickým nastavením spaľovania s výkonom až do 120 kW!

V roku 2013 sa spoločnosť Arca S.r.L. stala prvým výrobcom, ktorý uviedol na trh kombinovaný automatický kotol na spaľovanie dreva, peletiet a vykurovacích olejov (Triomatic) a automatický kotol na peletky- vykurovacie oleje (GRA-LT).

V roku 2015 Arca S.r.L. rozširuje svoju ponuku teplovzdušných generátorov na ohrev vzduchu novou radou generátorov, a to modelmi, ktoré spaľujú peletky (GENP) , drevo (GENL) a dvoj-kombináciu drevo/ peletky (GENLPA).Táto nová rada generátorov je v ponuke od výkonu 30kW (monofáza ) do 250 kW.

V roku 2016 bol v našich laboratóriách vyvinutý splyňovací kotol na granulované palivá, ktorý dokáže spaľovať druhotné palivá spolu s peletkami.

Rastúci dopyt dnešnej spoločnosti po trvalo udržateľnom zdroji energie s obmedzením nežiadúceho vplyvu na životné prostredie podporuje investície do výroby tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov.
Naša firemná stratégia v tomto smere spočíva v dvoch bodoch:

1) V ponuke produktov na biomasu: kotle na drevo s technológiou splyňovania, kombinované kotle na drevo/peletky (model LPA ), drevo/peletky/vykurovacie oleje (model Triomatic), vykurovacie oleje/peletky (model GRA LT), kotle na peletky a kukuricu, kachle na peletky pre ohrev vzduchu a TUV.

2) Vo vývoji kombinovaných vykurovacích systémov pre dodávku energie z klasických vykurovacích zdrojov a obnoviteľných zdrojov. Chceme dosiahnuť, aby hlavným zdrojom dodávky tepelnej energie boli obnoviteľné zdroje, dopĺňané energiou z klasických vykurovacích zdrojov. Napríklad hlavný zdroj energie bude kotol na peletky, dopĺňaný prevádzkou plynového kondenzačného kotla ako druhotného vykurovacieho zdroja v kombinácii so solárnymi panelmi a podlahovým vykurovaním (naša spoločnosť dokáže zabezpečiť kompletnú dodávku celého systému, na ktorý zároveň poskytujeme záruku, pozáručný servis a poradenstvo).