SERVIS / SPÚŚŤANIE KOTLOV ARCA

Mapa pokrytia našich servisných služieb:

Mapa pokrytia servisu


ASISTENČNÉ CENTRUM ARCA:

Dovozca pre SR:
Giacomini Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Telefón: +421 41 7645 223                 INFOLINKA: +421 41 56 56 777
E-mail: arcakotle@arcakotle.sk          giacomini@giacomini.sk
 
Zabezpečuje:
  • technické poradenstvo pre investorov
  • školenia inštalačných firiem a servisných technikov
  • záručný a pozáručný servis
  • dodávka náhradných dielov
 
SERVIS / SPÚŠŤANIE KOTLOV ARCA ZABEZPEČUJE
Vyškolení a certifikovaní inštalatéri, ktorí absolvovali školenie na inštaláciu kotlov ARCA v Asistenčnom centre ARCA (Giacomini Slovakia s.r.o.). 
 
ŽILINSKÝ KRAJ:
Ján Skupeň (okres: Žilina)
Martin Kavecký - PLYNOMONT I+M (okres: Žilina)
Miroslav Mudrý 3M (okres: Žilina)
Patrik Martiš - SERVIS PM s.r.o. (okres: Kysucké Nové Mesto)
Peter Komačka (okres: Žilina)
 
TRENČIANSKY KRAJ:
Jozef Baránek (okres: Považská Bystrica)
Ľuboš Šerý - ELIUS s.r.o. (okres: Púchov)
Vladislav Zwias - ZW energie s.r.o. (okres: Bánovce nad Bebravou)
 
KOŠICKÝ KRAJ:
Denis Ledecký D.L.PLYN (okres: SNV)
 
TRNAVSKÝ KRAJ:
Marián Kopáčik (okres: Trnava)
Roland Vajas - ENERGY PROJECT s.r.o. (okres: Dunajská Streda)
 
PREŠOVSKÝ KRAJ
Julián Fabián - MAJSTER INŠTALATÉR, s.r.o. (okres: Sabinov)
Lukáš Vanacký - KERAS-TZB s.r.o. (Okres: Kežmarok)

ŠKOLENIA


1. ŠKOLENIA INŠTALÁCIA KOTLOV ARCA

2. ŠKOLENIA SERVISNÝCH TECHNIKOV

Pre získanie oprávnenia na servis kotlov značky Arca je potrebné splniť nasledovné pomienky:
  • vzdelanie v danom obode
  • absolvovanie školenia inštalácia kotlov Arca
  • nainštalované min. 2 kotle značky Arca
  • vzdelanie - §21,22 vyhl. č. 508/2009 Z.z. - elektrotechnik 

Žiadosti zasielaje na adresu marketing@giacomini.sk