INŠTALÁCIU KOTLOV ARCA ZABEZPEČUJÚ

Vyškolení a certifikovaní inštalatéri, ktorí absolvovali školenie na inštaláciu kotlov ARCA v Asistenčnom centre ARCA (Giacomini Slovakia s.r.o.). 

Mapa pokrytia našich inštalatérov:

Mapa pokrytia našich inštalatérov


ŽILINSKÝ KRAJ
Ignác Kavecký - PLYNOMONT I + M, s.r.o. (okres: Žilina)
Jozef Janíček - JOMITERM (okres: Žilina)
Ladislav Bernát (okres: Žilina)
Marek Bernát (okres: Žilina)
Miroslav Kavecký - PLYNOMONT I + M, s.r.o. (okres: Žilina)
Miroslav Mudrý 3M (okres: Žilina)
Patrik Martiš - SERVIS PM s.r.o. (okres: Kysucké Nové Mesto) 
Peter Kalaš (okres: Žilina)
Peter Komačka (okres: Žilina)
 
KOŠICKÝ KRAJ
Denis Ledecký D.L.PLYN, (okres: SNV)
 
PREŠOVSKÝ KRAJ
Julián Fabián - Miloš Semančík/EKOTHERM (okres: Sabinov)
 
TRENČIANSKY KRAJ
Jozef Galbavý - JG-mont (okres: Púchov)
Ľuboš Šerý - ELIUS s.r.o. (okres: Púchov)
Peter Kalaš (okres: Považská Bystrica)
Vladislav Zwias - ZW energie s.r.o. (okres: Bánovce nad Bebravou)
 
TRNAVSKÝ KRAJ
Marián Kopáčik (okres: Trnava)
Roland Vajas - ENERGY PROJECT s.r.o. (okres: Dunajská Streda)