Štátna dotácia na kotle na biomasu značky ARCA

Získajte štátnu dotáciu na inštaláciu na inštalácie kotlov na biomasu až do 1500 €.

 

Produkty Giacomini Slovakia, ktoré sú zaradené do programu:

 

Podmienky uplatnenia:

  • dodržať požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia
  • dodržať technické podmienky podpory

 

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky

  • pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla, maximálna výška podpory je 1 500 €
  • pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome

 

Viac informácií o možnosti získať dotáciu nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti alebo na tel. čísle +421 41 56 56 777.