KOTOL ASPIRO


Fungovanie kotlov Aspiro je založené na princípe splyňovania dreva. Tuhé palivo umiestnené v hornej časti kotla     pri horení na rošte vytvára v spaľovacej komore plyny, ktoré v kombinácii s prívodom vzduchu vytvárajú horľavú zmes. Táto zmes je nasávaná cez otvory v rošte v spodnej časti ohniska (výmenná zóna), kde dochádza k vytvoreniu tzv. „obráteného plameňa.“ Takýto spôsob spaľovania, kedy drevo nehorí priamo, ale s použitím plynu v ňom obsiahnutého, umožňuje jeho maximálne využitie. Ďalšou výhodou je vysoký výkon kotla s veľmi nízkym dopadom na životné prostredie, vďaka obmedzenej prítomnosti škodlivých látok a spalín v nespálených zvyškoch.

Energetický výkon

Maximálny energetický výkon kotol Aspiro dosahuje systémom nasávania spalín ventilátorom v spalinovej komore a prechodom spalín cez katalyzátor pred ich vypustením do komína.

Izolácia

Izolácia pozostáva z vrstvy minerálnej vlny s hrúbkou 80 mm, ktorá je umiestnená priamo okolo kotlového telesa kotla.

Zásobník na drevo

Žiaruvzdorný materiál, z ktorého je vyrobený zásobník na drevo dostatočne chráni celú konštrukciu zásobníka. Všetky steny hornej časti ohniska sú hrúbky 8 mm okrem zvarov. Životnosť kotla závisí od stupňa korózie, avšak pri modeloch s ohniskom hrúbky 8 mm v porovnaní s modelmi s hrúbkou 5 mm je dvojnásobná.

Digitálna elektronická riadiaca jednotka

Nový digitálny ovládací panel PEL 0100S riadi nasledujúce funkcie: funkcie kotla, funkcie systému vykurovania, funkciu pre TUV, funkciu solárnej energie.

Spustenie

K zapáleniu paliva dôjde pri pootvorených vrchných dvierkach spolu so zapnutým ventilátorom, zatiaľ čo spodné dvierka spaľovacej komory zostávajú uzatvorené. Po približne 10 minútach, kedy dôjde k vytvoreniu prvých uhlíkov sa vrchné dvierka zatvoria, ventilátor však bude naďalej pokračovať v prevádzke, aby udržiaval inverzný plameň. Cez kontrolný priezor je možné skontrolovať, či spaľovanie prebieha správne.

Dopĺňanie paliva

Pri bežných podmienkach vykurovania, ak je kotol správne dimenzovaný k danému systému, prikladanie tuhého paliva je vykonávané v priemere 2-3 krát denne (každých 6-10 hodín).

Záruka

Záruka na výrobok je 3 roky na kotlové teleso, (10 rokov na modely INOX), 2 roky na elektrické časti, 1 rok na žiaruvzdorný a spotrebný materiál. Záruka na kotol je viazaná na prvé autorizované spustenie vykonané certifikovaným pracovníkom spoločnosti Giacomini Slovakia a na potvrdený záručný list.

Propagačná brožúra kotlov Aspiro - na stiahnutie