GRANOLA AUTOMATICA


Kotol s elektronickým digitálnym riadením je určený na spaľovanie drevených peliet s automatickou aktiváciou a podávaním peliet a s možnosťou riadenia ďalších komponentov vo vykurovacom systéme. Kotol je konštrukčne prispôsobený na spaľovanie aj ďalších druhov palív, avšak ich použitie je podmienkou konzultácie s výrobcom. Kotle Arca Granola Automatica sú vybavené premyslenou multifunkčnou digitálnou riadiacou jednotkou, ktorá je schopná riadiť celý systém vrátane akumulačnej nádoby (puffer), bojlera a ďalších obnoviteľných zdrojov novej generácie, ako je napríklad solárny systém.

Podtlakové dopĺňanie

Ohnisko spoločne s prieduchmi dymu pracujú v podtlaku, ktorý zabezpečuje ventilátor pre odsávanie spalín. Týmto spôsobom spaľovania je zaručená bezpečnejšia prevádzka kotla v prípadoch úniku dymu a plameňa z dôvodu náhodného zlyhania tesnení.

Automatické doplňovanie peliet

Automatický podávač pracuje spôsobom nasávania peliet do zásobníka. Je upevnený v hornej časti kotla zásobníka. Automatický podávač peliet má schopnosť nasávať až 200 kg peliet / hod a je riadený elektronicky. Aktivácia je ovládaná týždenným programom.

Európsky patent

Automatická prevádzka a funkcie kotla spolu s technologickým riešením zapaľovania a špeciálnym systémom spaľovania sú chránené Európskym patentom číslo (MN2002a000037) zo dňa 23.12.2002.

Izolácia

Izolácia pozostáva z pokrývky z minerálnej vlny s hrúbkou 80 mm, ktorá je umiestnená medzi kotlovým telesom a oceľovým plášťom kotla.

Záruka

Záruka na výrobok je 3 roky na kotlové teleso, 2 roky na elektrické časti, 1 rok na žiaruvzdorný a spotrebný materiál. Záruka na kotol je viazaná na prvé autorizované spustenie vykonané certifikovaným pracovníkom spoločnosti Giacomini Slovakia a na potvrdený záručný list.

Propagačná brožúra Granola BVS - na stiahnutie

Propagačná brožúra Granola Automatica - na stiahnutie

Manuál kotla Arca Granola - na stiahnutie

Inštalácia, použitie, údržba kotla Arca Granola - na stiahnutie

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO:

Údržba kotla ARCA Granola

Výmena zapaľovača - sviečky v kotloch na pelety ARCA Granola